Єдині вимоги до здобувачів освіти

Мальчик и девочка готов к школе - стоковый клипарт

Єдині вимоги до здобувачів освіти ОЗЗСО І-ІІІ ступенів м.Хирів

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачіосвітизобовязані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

І. Загальні положення.

1. Здобувачосвіти зобов’язаний сумлінно ставитися до навчання, виконувати завдання вчителя і опановувати матеріал у необхідному обсязі.

2. У випадку пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний обґрунтувати свою відсутність на уроках відповідними документами (довідкою з лікарні, пояснюючою запискою від батьків).

3. Здобувачіосвіти зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

4. Здобувачамосвіти забороняється приносити до школи речі, не потрібні для занять.

5. Здобувачіосвіти, які без поважної причини пропустили заняття в школі і не представили жодного пояснюючого документа, допускаються до занять лише з дозволу директора та його заступників.

6. Забороняється:

    – під час занять Без відома класного керівника, дирекції закладу покидати територію школи;

    – запрошувати в школу під час навчального процесу сторонніх осіб для вирішення

      особистих питань;

    – палити;

    – їздити на території шкільного майданчика  на мопедах і мотоциклах;

    – грати в азартні ігри /ігрові карти, гра на гроші і т.п./;

7.Здобувачі освіти зобов’язанні дотримуватись правил  безпеки життєдіяльності, визначених інструкціями школи.

9. Здобувачіосвіти повинні вітатись з всіма учителями, старшими людьми, гостями школи та ровесниками.

10. Здобувачіосвіти зобов’язанні підтримувати чистоту і порядок на території школи, в міру необхідності прибирати  закріплену територію.

11. Здобувачіосвіти можуть користуватися мобільним телефоном лише під час перерв. На уроках телефон повинен бути переведений в безшумний режим та знаходитися в портфелі учня.

12. Єдині вимоги для здобувачівосвіти обов’язкові для всіх учнів школи. У разі невиконання і порушення цих вимог учні чи їх батьки притягуються до відповідальності у відповідності із законодавством.

14. Усі рішення адміністрації школи, педагогічної ради й органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним здобувачем освіти.

ІІ. До початку уроків.

1. Здобувачіосвіти приходять до школи за 15 хвилин до початку занять, чергові – за 20 хвилин.

2. До приходу вчителя здобувачіосвіти готують все необхідне до уроку. підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

3. Після першого дзвінка здобувачі освіти зобов’язанні йти до класу і займати свої місця.

      ІІІ. На уроці.

 1. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з здобувачівосвіти не має право пересідати за іншу парту.
 2. Здобувачіосвіти зустрічають учителя встаючи.
 3. Здобувачіосвіти, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише після того як вони постукали в двері, вибачилися і  пояснили причину запізнення.
 4. Не тримати  на парті нічого зайвого.
 5. Розпочинати  роботу за вказівкою вчителя.
 6. Здобувачіосвіти, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя із запитанням, повинні підняти руку.
 7. Домашні завдання записувати у щоденник.
 8. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів вчителя: “Урок закінчено»
 9. Мобільні телефони під час уроку повинні бути переведені в безшумний режим та лежати в портфелях.

ІV. На перерві.

 1. Перед виходом із класу на перерву, обов’язково прибрати своє робоче місце.
 2. На перерві та під час руху по сходах не бігати, не галасувати.
 3. Виконувати вимоги вчителів і чергових.
 4. При зустрічі із дорослими зупинитись, пропусти їх, привітатися.
 5. Під час руху на сходах іти спокійно, притримуючись правої сторони.
 6. Відпочивати у коридорі спокійно, не бігати, не штовхатися.
 7. Здобувачамосвіти забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя.
 8. Не вживатиїжу у вестибюлішколи.

V. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу.

 1. Кожен здобувачосвіти зобов’язаний з’явитися до школи в чистому і охайному одязі.
 2. До школи здобувачіосвіти приходять в одязі ділового або напівділового стилю.
 3. Зачіска повинна бути акуратною.
 4. Під час перебування в школі забороняється користуватися яскравими прикрасами. Вигляд учнів має бути природнім, тому забороняється яскравий макіяж.
 5. На уроки фізкультури учні повинні мати спортивну форму і взуття.

VI. Вимоги до мови учнів.

 1. Не дозволяється вживати брутальних і лайливих слів за будь-яких обставин в усній чи письмовій формі.
 2. Слідкуй за своєю мовою. Не вживай зайвих слів і виразів.
 3. Не вживай грубих виразів, кличок, прізвиськ.
 4. Звертаючись до кого-небудь з проханням не забувай сказати «будь ласка», за проявлену послугу – подякувати.

VII. Вимоги по догляду за підручниками, зошитами, щоденниками.

1. Пам’ятай: підручником повинен користуватися ти і молодші твої товариші довгий період, бережи його, обгорни, вчасно «відремонтуй».

2. Не роби в підручниках  ніяких поміток, не загинай сторінок, користуйся закладинкою.

3. Зошити мають бути підписаними за встановленим зразком, тримай їх у поліетиленовій обгортці.

4. Всі записи в зошитах мають відповідати правилам орфографічного режиму.

5. Кожен здобувачосвіти повинен охайно вести щоденник, подавати його для виставлення оцінок вчителю; в кінці кожного тижня здавати щоденник для перевірки класному керівнику.

VIII. Вимоги до збереження шкільного майна.

1. Учні зобов’язані зберігати шкільне майно, підтримувати чистоту і порядок, пам’ятати, що школа – їх  другий дім.

2. Всі учні зобов’язані обережно поводитись із речами своїх товаришів.

3. Забороняється псувати парти, дошку, інші меблі; бруднити двері, стіни, вікна в класах і в  коридорах.

4. Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному подвір’ї та навколо нього.

IX. Поведінка в шкільній їдальні.

1.     Іди в їдальню організовано і спокійно.

2.     Перед вживанням їжі вимий руки.

3.     В їдальні поводь себе відповідно до правил культури поведінки.

5.     Поївши, збери брудний посуд, прибери зі столу.

 X. Обов’язки чергових у класі.

1. Чергові учні зобов’язані перед початком занять і на перервах готувати кабінет до занять:

    – провітрювати приміщення;

    – готувати крейду, вимивати ганчірку;

    – розставляти стільці;

   – на першій великій перерві робити вологе прибирання, а в кінці робочого дня – повне прибирання класної кімнати.

2. Учні, чергові в класі,  зобов’язані виконувати вимоги інструкції щодо чергування в класі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *